Hemtjänst

fjärilsbild-resize

Den som har svårt att klara sig hemma på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder kan beviljas hemtjänst. Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för olika former av omsorg, stöd och service i hemmet.

Hemtjänst kan vara omvårdsinsatser som hjälp med att äta, dricka, klä sig, sköta sin hygien och ledsagning. Hemtjänst kan även vara serviceinsatser som städning, tvätt och inköp.

Sedan några år tillbaka finns möjligheten för kommuner att erbjuda även privata utförare av hemtjänst. Detta innebär att du kan välja mellan kommunen som utförare av din hemtjänst eller något av de privata företag som är godkända av kommunen. Syftet med fritt val är att öka inflytandet och valfriheten för dig.

Kontakta oss för mer information!