Om oss

man-kvinna-soffa

Vi är ett företag som 2013 beviljats rättigheter av Jönköpings kommun att bedriva Omvårdnads- och serviceinsatser i ditt hem. Vårt upptagningsområde är centrala delarna av Jönköping och Huskvarna samt Bankeryd, Tenhult, Norrahammar och Barnarp.

Företagets idé bygger på att du skall kunna bo hemma trots behov av omsorg och vård. Vården och de insatserna du beviljats skall utföras så som du önskar och på dina villkor. Tillsammans med dig planerar vi våra insatser så att dina behov blir uppfyllda. Vi strävar efter att ha ett professionellt bemötande som genomsyras av engagemang, kompetens och kontinuitet.

Verksamheten präglas av god kommunikation och bra struktur för att tillgodose högsta kvalitet. Tillsammans med vår verksamhetsansvarig utformas kompetensutvecklingen för personalen vilket bygger ramarna för din vård. Vår personal är antingen utbildad till undersköterska eller vårdbiträde och vi bedriver regelbundet kompetensutveckling och informationsutbyte.

Vi anser att anhöriga är av stor betydelse och vi vill att de känner lika stor trygghet som du. Vår uppfattning är att om det finns en tydlig struktur och riktlinjer för verksamheten så bedrivs den med trygghet och kompetens vilket gagnar dig. Vi är ett företag som lägger stort fokus på språk och kultur och vi är stolta över att kunna erbjuda personal med erfarenheter inte bara från Sverige utan från många andra länder.